fbpx
[thuocloban]

Hướng dẫn: Màu đỏ là tốt - Màu đen là không tốt.

Thước Lỗ Ban 52.2cm: khoảng thông thủy (cửa, cửa sổ...)

Thước Lỗ Ban 42.9cm (Dương trạch): khối xây dựng (bếp, bệ, bậc...)

Thước Lỗ Ban 38.8cm (Âm phần): Đồ nội thất (bàn thờ, tủ...)

Nếu xem lỗ ban thông thủy cho cửa chỉ cần xem thước 52,2cm, không nhất thiết 2 thước còn lại phải vào lỗ ban.