fbpx

Tuyển dụng

Tuyển dụng quý I năm 2024 – Nhân viên triển khai kỹ thuật

17/01/2023

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị & Kỹ Thuật Công Trình – DEVICE AND CONSTRUCTION […]

Tuyển dụng quý III năm 2022 – Nhân viên giám sát thi công

17/11/2022

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị & Kỹ Thuật Công Trình – DEVICE AND CONSTRUCTION […]

Tuyển dụng quý II năm 2022 – Nhân viên thiết kế nội thất

15/04/2022

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị & Kỹ Thuật Công Trình – DEVICE AND CONSTRUCTION […]